آکس توالت فرنگی

اندازه آکس توالت فرنگی از مهمترین عوامل در انتخاب توالت فرنگی است. در هنگام خرید توالت فرنگی توجه به آکس مناسب و همخوانی آن با سرویس بهداشتی شما، ضروری است. آکس به فاصله‌ی مرکز لوله‌ی سیفون (خروجی) توالت فرنگی با لبه‌ی پشتی توالت فرنگی گفته می شود. 

آکس توالت فرنگی

آکس توالت فرنگی در فضای سرویس بهداشتی شما

در فضای در نظر گرفته شده برای نصب توالت به فاصله میان دیوار تا مرکز لوله فاضلاب خروجی کف نیز آکس می گویند. این فاصله تعیین کننده اندازه توالت فرنگی قابل نصب در این فضا است به نحوی که مقدار آکس فرنگی انتخاب شده حتما میبایست کمتر و یا در بهترین حالت مساوی با اندازه آکس مربوط به فضای در نظر گرفته شده برای نصب باشد. در صورت بزرگتر بودن عدد آکس فرنگی این مدل فرنگی قابلیت نصب در آن فضا را ندارد و اصطلاحا برای آن فضا بزرگ است.

انتخاب توالت فرنگی

آکس فرنگی هر قدر بیشتر باشد حق انتخاب شما بیشتر می شود. و هرچقدر آکس فرنگی شما کوچکتر بشود میزان انتخاب شما برای فرنگی دلخواه به همان میزان کمتر می شود. آکس فضای شما تعیین کننده‌ی اندازه فرنگی قابل نصب در این فضا است. لذا مقدار آکس انتخاب شده حتما باید کمتر و یا در بهترین حالت مساوی با اندازه آکس مربوط به فضای در نظر گرفته شده باشد. اگر آکس فرنگی شما از آکس در نظر گرفته شده در حمام یا دستشویی شما کوچکتر باشد، فرنگی قابل نصب است و به میزان اختلاف این دو عدد از دیوار فاصله می گیرد. اما در صورت بزرگ‌تر بودن عدد آکس فرنگی، این مدل فرنگی قابلیت نصب در آن فضا را ندارد و برای آن فضا بزرگ است.

مشکلات مرتبط با آکس در هنگام نصب

ناهمخوانی میان آکس و فاصله سطح دیوار کاشی شده‌ی سرویس بهداشتی با مرکز لوله‌ی خروجی فاضلاب در کف حمام و دستشوی می‌تواند مشکلات جدی‌ای در نصب و عمل تخلیه فرنگی به همراه داشته باشد. با وجود آنکه داشتن آکس مناسب و بالا می‌تواند موجب عملکرد بهتر سیستم تخلیه‌ شود، اگر آکس سرویس بهداشتی شما کوچک باشد به ناچار می‌بایست توالتی با آکس پایین انتخاب کنید.

برای جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه‌های غیر ضروری و اضافی، حتماً در هنگام تهیه فرنگی به ابعاد و آکس آن توجه داشته باشید.