صرفه جویی آب در خانه

آب پاک را به فاضلاب نریزید

آب پاک را به فاضلاب نریزید - صرفه جویی آب در خانه 

صرفه جویی آب در خانه - امروزه اکثر فلاش تانک های توالت های زمینی و توالت های فرنگی از سیستم دو زمانه (کلید های دوزمانه) استفاده می کنند. بنابراین وقتی دو تا دکمه روی فلاش‌تانک و یا توالت فرنگی دیدید جفت آنها را با هم فشار ندهید - لطفا، لطفا، لطفا رعایت کنید. با همین یک کار ساده شما می توانید تا 80 درصد در مصرف آب فلاش‌تانک‌هاو توالت های فرنگی. از آب کمتری استفاده کنید و صرفه جویی کنید و آب ارزشمند و پاک را به فاضلاب نریزید.

آی بس از شما خواهش می کند که رعایت کنید و در مصرف آب صرفه جویی کنید.

در فلاش تانک‌ها می توان به طوری که منطقی تر باشد از پساب استفاده کرد. اما با توجه به این که امکان این کار در بسیاری از خانه‌های کشور وجود ندارد. می‌توانیم با رعایت برخی نکات، مصرف آب را را به حداقل برسانیم.

براین اساس با توجه به خشکسالی که سالیان طولانی است. مشکل بزرگی برای کشور شده و مخازن سدها را رفته رفته به خشکی تبدیل می‌کند می‌توانیم با اقدامات کوچک به ذخیره بیشتر مایه حیات کمک کنیم.

فلاش‌تانک‌های عادی در هر بار استفاده بین 13 تا 20 لیتر آب به ازای هر تخلیه مصرف می کنند. براساس آمار حدود 20 درصد مصرف آب خانگی در این بخش صرف می‌شود. بنابراین استفاده از سیفون‌های کم مصرف به عنوان یک استاندارد ملی می تواند در بهینه سازی مصرف کمک کنند.

در حال حاضر فلاش‌تانک‌های دو مرحله‌ای کم مصرف در بازار با مخازن سه و شش لیتری وجود دارند. که نسبت به نوع پر مصرف آن بیش از 75 درصد صرفه جویی در مصرف آب دارند.

فلاش‌تانک ها چقدر آب وارد فاضلاب می کنند

فلاش‌تانک‌ها و توالت های فرنگی قدیمی و پرحجم و یا مشکل دار در سرویس‌های بهداشتی هر روز بیش از 40 تا صد لیتر آب را وارد فاظلاب می کنند. بنابراین اگر به طور متوسط از یک فلاش‌تانک معمولی (13 الی 20 لیتری) پنج بار در روز استفاده شود. حدود 65 تا صد لیتر آب تسویه شده مستقیما به فاضلاب تبدیل می‌شوند.

این درحالی است که فلاش‌تانک ها و توالت های فرنگی دو زمانه حجم آب کمتری را وارد فاضلاب می کنند. با توجه به هدر رفت آب در فلاش‌تانک‌های معمولی می توان دید که با کاهش مصرف آب دراین بخش ضمن صرفه جویی در سرمایه‌گذاری‌های مختلف می‌توان موجب کاهش تولید فاضلاب نیز شد.

در هر پنج بار استفاده از این فلاش‌تانک‌ها حدود 18 لیتر آب مصرف شده (با احتساب مصرف چهار بار از مخزن سه لیتری و یک بار از مخزن شش لیتری). که در مقایسه با صد لیتر آب مصرفی توسط فلاش‌تانک‌های معمولی مشاهده می‌شود. بیش از 80 درصد آب صرفه جویی شده است. البته باید توجه داشت که در استفاده از فلاش‌تانک‌ها با حجم باید لوله‌ها دارای قطر و انشعاب در داخل و خارج از منزل باشند تا از انسداد فاضلاب‌روها جلوگیری شود.

مصرف سیفون را خود را کاهش دهید - صرفه جویی آب در خانه 

براساس آمار یک فلاش‌تانک 20 لیتری سالانه، 36 هزار و 500 لیتر آب مصرف می‌کند. مصرف فلاش‌تانک 13 لیتری. 23 هزار و 725 لیتر در سال و میزان مصرف فلاش‌تانک شش لیتری 10 هزار و 950 لیتر در سال است. این درحالی است که فلاش‌تانک دو زمانه دارای دو مخزن سه و شش لیتری سالانه 6570 لیتر آب مصرف می کند.

 

صرفه جویی آب در خانه  - آمار ها برگرفته از ایسنا